Menu

Strona główna

HS Remonty Henryk Szyszka to firma wykonująca specjalistyczne usługi naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń oraz systemów automatyki i elektryki zwłaszcza w sektorze okrętowym.
Działalność firmy opiera się głównie na: kompleksowej realizacji prac remontowych, naprawczych, regeneracyjnych i modernizacyjnych głównie środków transportu wodnego.

Działalność usługowa obejmuje przede wszystkim:

  • wykonywanie remontów układów hydraulicznych, pneumatycznych, mechanicznych oraz elektrycznych (głównie statków);
  • remonty starych lub uszkodzonych urządzeń;
  • modernizację układów hydraulicznych, pneumatycznych, mechanicznych oraz elektrycznych zgodnie z wymaganiami klienta;
  • okresowe przeglądy, wymiana części i materiałów eksploatacyjnych.