Menu

Oferta

 • naprawę i konserwację silników hydraulicznych;
 • naprawę i konserwację pomp, sprężarek i ich wyposażenia,
 • naprawę zaworów;
 • naprawę elementów przekładni i napędu;
 • naprawę i konserwację pieców do procesów przemysłowych;
 • naprawę i konserwację przemysłowych maszyn ogólnego zastosowania;
 • naprawę i konserwację ręcznych narzędzi mechanicznych;
 • naprawę i konserwację ręcznych obrabiarek;
 • naprawę i konserwację maszyn metalurgicznych;
 • naprawę i konserwację pozostałych maszyn specjalistycznych;
 • naprawę i konserwację transformatorów mocy, rozdzielczych i specjalnych;
 • naprawę i konserwację silników elektrycznych, prądnic i zespołów silnikowo-prądnicowych;
 • naprawę i konserwację aparatury łącznikowej i tablic rozdzielczych;
 • naprawę i konserwację przekaźników i regulatorów przemysłowych;
 • naprawę i konserwację baterii galwanicznych i akumulatorowych;
 • naprawę i konserwację elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
 • naprawę i konserwację przewodów dla obwodów instalacji elektrycznych;
 • naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających;